Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 11/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

nadzoru budowlanego Prawa budowlanego przepisu, który uprawniałby te organy do orzekania w przedmiocie robót budowlanych wykonanych na podstawie dokonanego przez inwestora...
z dokonanym wcześniej zgłoszeniem należy kwalifikować jako roboty wykonane w warunkach, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, tj. bez wymaganego zgłoszenia...

II SA/Wr 277/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-08

r. Prawo budowlane w przedmiocie budowy obiektu budowlanego wzniesionego w K. przy ul. W. P. [...] na działce nr [...]w sposób istotnie odbiegający od warunków...
określonych w pozwoleniu na budowę wydal rozstrzygniecie w oparciu o art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego. W wyniku złożonego zażalenia przez stronę postępowania...

II SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem, D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we W. uchylił w/w decyzję w części dotyczącej terminu...
grudnia 2013 r. następujących robót budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem:, 1. dostosować przedmiotowy zbiornik na nieczystości ciekłe...

I SA/Wr 3364/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-09

w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane...
I instancji powołał przykład rurociągu (przebiegającego pod ziemią jak i znajdującego się na jej powierzchni) stanowiącego w rozumieniu Prawa budowlanego budowlę, która - służąc...

I SA/Wr 1874/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1877/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

' w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem...
lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania...

I SA/Wr 1881/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1880/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1875/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem...
małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

I SA/Wr 1878/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg którego jest to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100