Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 470/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-28

, spółka odwołała się do treści przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm...
.) - zwanej dalej prawem budowlanym, podkreślając, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są wyłącznie grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części...

I SA/Rz 531/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-06

architektury w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1991r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409; dalej: Prawo budowlane). Stanowi tymczasowy obiekt budowlany, niepołączony trwale...
z gruntem i nie została ta hala wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, co wyklucza zaliczenie jej do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej...

I SA/Rz 823/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-24

lokalnych, gdyż nie odpowiadają pojęciu obiektu budowlanego, budowli ani urządzenia budowlanego w Prawie budowlanym., Analizując stosowne przepisy z dnia 12 stycznia 1991r...
. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz...

I SA/Rz 502/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-03

', określonego w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. - określanej dalej jako prawo budowlane), dokonaną ustawą z dnia 20...
, z definicji legalnej z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego usunięto część przepisu dotyczącą 'elektrowni wiatrowych'. Niemniej, nowelizacja ta nie powinna mieć wpływu...

II SA/Rz 964/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-10-19

. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. wniosła o uchylenie w całości decyzji organu I instancji i zarzuciła naruszenie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w brzmieniu...
obowiązującym przed 11 lipca 2003r. poprzez jego niezastosowanie; naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie...

II SA/Rz 153/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

. Z tego powodu i na podstawie art. 49 b ust. 1 Prawa budowlanego wydał decyzje nakazującą rozbiórkę przyłącza., Do odwołania W. S. dołączyła pismo Wójta Gminy, w którym zawarta...
28.07.2005 r. zmieniająca ustawę Prawo budowlane dodała art. 29a ust. 1, według którego budowa przyłączy m. innymi elektroenergetycznych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego...

II SA/Rz 1281/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-25

administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej: 'K.p.a.') oraz art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...
., w chwili orzekania przez Sąd obowiązuje tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290; dalej: 'Prawo budowlane')., Z akt sprawy wynika, że Kierownik Urzędu Rejonowego...

II SA/Rz 461/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-06

, zasadnym było przeprowadzenie procedury legalizacyjnej na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Organ...
na podstawie art 48 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę., Odwołanie od powyższej...

I SA/Rz 172/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-01

. prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) - zwanej dalej prawem budowlanym, podkreślając że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są wyłącznie...
grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Grupę budowli konkretyzuje zaś prawo budowlane, zaliczając...

II SA/Rz 138/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-04-29

przepisy art. 3 pkt 3, art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. - dalej: Prawo budowlane...
się na art. 30 ust. 6 i art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego. Zgodnie z tym ostatnim przepisem zgłoszenia właściwemu organowi wymaga z zastrzeżeniem art. 29 ust...
1   Następne >   +2   +5   +10   100