Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 666/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

tak wykonanego ogrodzenia pozostało bez zmian do chwili obecnej. Roboty te wykonane zostały również pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r., Z kolei w latach 2002 - 2003, 'B...
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jednakże na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa...

IV SA/Po 438/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

pkt 4 Prawa budowlanego i jednocześnie nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ przyjął, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit...
b Prawa budowlanego, że wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych...

II SA/Po 1300/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-25

od warunków pozwolenia na budowę (art. 36a ust 1 ustawy Prawo budowlane), a zatem zaistniał stan faktyczny określony w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a mianowicie...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający...

II SA/Po 866/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-05

budowlanego, o którym mowa w art. 36a ustawy Prawo budowlane. Mając powyższe na względzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowego w O. wniósł decyzją z dnia [...] 2009 r...
, bowiem umożliwi dalsze podjęcie kroków w ramach przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane zarówno co do rozbudowy obiektu budowlanego, wykonanych w oparciu o nieważną decyzję...

II SA/Po 587/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-15

obiektu budowlanego o pow. zabudowy, 55 m2 na nieruchomości przy ul. P. Ś. 111 w P.., Inspektor Powiatowy wyjaśnił, iż z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
, że w przedmiotowej sprawie zaistniał stan faktyczny określony w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, a mianowicie wykonywano roboty budowlane w sposób istotnie...

II SA/Po 135/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-23

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wymierzył E. J. oraz Z. S. karę z tytułu nielegalnego użytkowania budynku...
postanowienia organ I Instancji wskazał, iż zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przedmiotowy budynek należy zaliczyć do XVIII kategorii...

II SA/Po 624/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-15

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - dalej: Prawo budowlane) i art. 104 Kodeksu postępowania...
postępowaniem., Następnie postanowieniem nr [...] z dnia [...] 2016 r. wydanym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego PINB dla Miasta P. - uznając...

II SA/Po 918/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

lipca 1994 r. Prawo budowlane [w uzasadnieniu decyzji z dnia 15 maja 2013 r. organ I instancji wskazał na następującą wersję ustawy: Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623...
jako przebudowę obiektu budowlanego, a same prace uznać za roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę...

I SA/Po 1897/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

budowlanymi;, - art. 3 ust. 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1409) dalej: 'Prawo budowlane', poprzez ich błędna...
budowlaną, a tym bardziej siecią gazową;, - art. 120 O.p., poprzez wydanie decyzji z naruszeniem przepisów prawa materialnego;, - art. 121 O.p. , poprzez naruszenie zasady...

I SA/Po 1899/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-11

budowlanymi;, - art. 3 ust. 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1409) dalej: 'Prawo budowlane', poprzez ich błędna...
budowlaną, a tym bardziej siecią gazową;, - art. 120 O.p., poprzez wydanie decyzji z naruszeniem przepisów prawa materialnego;, - art. 121 O.p., poprzez naruszenie zasady...
1   Następne >   +2   +5   +10   100