Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

) jako 'inne budowle' określone w kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane., W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy opisane...
powyżej hale namiotowe, które stanowią budowlę zaliczającą się do kategorii VIII w rozumieniu załącznika do ustawy Prawo budowlane, są objęte przedmiotowym zakresem...

I SA/Gl 688/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2019 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

I SA/Gl 662/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2018 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

I SA/Gl 1007/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

. Prawo budowlane (dalej: P.b.; Prawo budowlane), nie powstają w wyniku robót budowlanych i podlegają innemu reżimowi prawnemu tj. przepisom o dozorze technicznym. Podatnik...
, w którym wskazano, iż aby obiekt mógł być opodatkowany jako budowla musi być wskazany z nazwy w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, innych przepisach tej ustawy, załączniku...

I SA/Gl 1008/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

bowiem stanowią wymienne wyposażenie części budowlanych i nie spełniają kryteriów przewidzianych ustawą z dnia 9 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: P.b.; Prawo budowlane...
, jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, definiowana jest poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego, co w bezpośredni sposób wpływa na zakres...

I SA/Gl 1009/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-29

bowiem stanowią wymienne wyposażenie części budowlanych i nie spełniają kryteriów przewidzianych ustawą z dnia 9 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: P.b.; Prawo budowlane...
, jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, definiowana jest poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego, co w bezpośredni sposób wpływa na zakres...

I SA/Gl 935/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-24

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w brzmieniu obowiązującym w 2017) w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(w brzmieniu obowiązującym w 2017 roku) oraz w zw. z art. 1 w powiązaniu z art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż urządzenia...

I SA/Gl 585/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-12

w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane urządzeń budowlanych, względnie do kategorii budowli zdefiniowanych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego a także obiekty te nie zostały...
wymienionym expressis verbis w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, ewentualnie urządzeniom technicznym scharakteryzowanym...

II SA/Gl 521/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-09

budowlanego nie mają kompetencji do przymuszenia inwestora , aby ten zapewnił autorowi projektu budowlanego wykonywanie uprawnień wynikających z art. 21 ustawy Prawo budowlane...
. Działania tych organów podejmowane są bowiem na podstawie przepisów Prawa budowlanego, a ustawa ta nie przewiduje żadnej procedury w przypadkach utrudniana projektantowi...

I SA/Gl 666/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

niedokonanie ustaleń:, - czy przedmiotem opodatkowania może być obiekt, który w świetle art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jest budowlą, a zarazem na zasadzie art. 3 pkt 9 Prawa...
przez Spółkę zakresie są budowle, wymienione wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz urządzenia budowlane, określone w art. 3 pkt 9 tego Prawa. Natomiast przedmiotem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100