Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 617/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

) jako 'inne budowle' określone w kategorii VIII załącznika do ustawy Prawo budowlane., W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym spółka zadała pytanie: czy opisane...
powyżej hale namiotowe, które stanowią budowlę zaliczającą się do kategorii VIII w rozumieniu załącznika do ustawy Prawo budowlane, są objęte przedmiotowym zakresem...

I SA/Gl 688/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2019 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

I SA/Gl 662/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-09-28

za 2018 r. podnosząc, że zmiana brzmienia art. 3 pkt 1 ustawy prawo budowlane (od dnia 28 czerwca 2015 r.) spowodowała, iż obecnie nie podlegają opodatkowaniu urządzenia...
urządzenie techniczne nie podlega reżimowi ustawy prawo budowlane, co uniemożliwia uznanie jej w tym zakresie za obiekt budowlany ani za urządzenie budowlane, a w konsekwencji...

I SA/Gl 585/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-12

w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane urządzeń budowlanych, względnie do kategorii budowli zdefiniowanych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego a także obiekty te nie zostały...
wymienionym expressis verbis w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, w innych przepisach tej ustawy lub w załączniku do niej, ewentualnie urządzeniom technicznym scharakteryzowanym...

II SA/Gl 521/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-09

budowlanego nie mają kompetencji do przymuszenia inwestora , aby ten zapewnił autorowi projektu budowlanego wykonywanie uprawnień wynikających z art. 21 ustawy Prawo budowlane...
. Działania tych organów podejmowane są bowiem na podstawie przepisów Prawa budowlanego, a ustawa ta nie przewiduje żadnej procedury w przypadkach utrudniana projektantowi...

I SA/Gl 666/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-09

niedokonanie ustaleń:, - czy przedmiotem opodatkowania może być obiekt, który w świetle art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jest budowlą, a zarazem na zasadzie art. 3 pkt 9 Prawa...
przez Spółkę zakresie są budowle, wymienione wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego oraz urządzenia budowlane, określone w art. 3 pkt 9 tego Prawa. Natomiast przedmiotem...

I SA/Gl 141/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-17

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.; dalej w skrócie: 'ustawa Prawo budowlane'). Jednocześnie na podstawie art. 14c § 2 ustawy...
art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt. 2 u.p.o.l. oraz w zw. z art. 3 pkt. 1, 3 i 9 ustawy Prawo budowlane., We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca...

II SA/Gl 74/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-15

Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta R. (dalej: PINB) postanowieniem z [...] r., powołując się na art. 59f i art. 59g ust. 1 Prawa budowlanego, wymierzył skarżącym...
Prawa budowlanego. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia, obowiązkowa kontrola została przeprowadzona [...] r. w związku z zakończeniem robót budowlanych przewidzianych...

II SA/Gl 1617/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-22

to zostało wydane w oparciu o przepisy art. 57 ust. 7 w zw. z art. 59f ust. 1, 2 i 3 i art. 59 g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010, Nr 243, poz...
. Wobec powyższego nie powiadomił on także o uruchomieniu nowego sklepu Państwowej Straży Pożarnej, ani Państwowej Inspekcji Pracy. Nie znając przepisów Prawa budowlanego...

II SA/Gl 1518/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-16

Budowlanego w D. decyzją z dnia [...] roku, wydaną na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623...
na użytkowanie obiektu budowlanego usytuowanego na działce nr 1., Decyzja ta została wydana na podstawie art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego z 1994 roku., W uzasadnieniu decyzji organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100