Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 1050/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-09

telekomunikacyjnej. W rozumieniu prawa budowlanego są urządzeniami budowlanymi, 2. w sprawie dotyczącej likwidacji światłowodu należało zastosować przepis art. 51 prawa budowlanego...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w A. z żądaniem wydania w oparciu o art. 48 prawa budowlanego nakazu rozbiórki telefonicznej linii światłowodowej...

I SA/Bk 374/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

aluminiowej są obiektami budowlanymi w postaci budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w kontekście...
techniczne. Zaś urządzenia techniczne wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jako budowle '(...) wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia...

I SA/Bk 373/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

aluminiowej są obiektami budowlanymi w postaci budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w kontekście...
techniczne. Zaś urządzenia techniczne wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jako budowle '(...) wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia...

II SA/Bk 311/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-08-25

Nie każde odstępstwo przez inwestora od treści zgłoszenia zamierzenia budowlanego określonego w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanego (t.j. Dz.U...
sprzeciwu określone w art. 30 ust. 6 i 7 Prawa budowlanego. Odstąpienie od treści zgłoszenia w zakresie nieprzekraczającym tych granic można rozważać w kontekście nieistotnego...

I SA/Bk 369/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

aluminiowej są obiektami budowlanymi w postaci budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane...
transformatorową 2' (nr środka trwałego 6SS0001300) na podstawie ww. rozporządzenia do grupy urządzenia techniczne, te zaś wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego...

I SA/Bk 370/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w kontekście art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.)' (s. 6 opinii)., Organ podatkowy zauważył również, że porównując hale...
6SS0001300) na podstawie ww. rozporządzenia do grupy urządzenia techniczne. Zaś urządzenia techniczne wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jako budowle...

I SA/Bk 371/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w kontekście art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.)' (s. 6 opinii)., Organ podatkowy zauważył...
budowlanego jako budowle '(...) wolno stojące instalacje przemy¬słowe lub urządzenia technicznej.' Natomiast w załączniku do ustawy Prawo budowlane (kategoria XXVI...

I SA/Bk 372/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

są obiektami budowlanymi w postaci budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane w kontekście art...
techniczne. Zaś urządzenia techniczne wymienione są wprost w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jako budowle '(...) wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia...

II SA/Bk 1038/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo...
zalegalizowania zmiany sposobu użytkowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 maja 2004 r., co wynika...

II SA/Bk 732/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-08

Jeżeli z woli ustawodawcy barakowóz został podany reglamentacji prawa budowlanego jako tymczasowy obiekt budowlany (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo...
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane nakazał D. i G. małżonkom P. dokonanie rozbiórki (usunięcia z nieruchomości) samowolnie wybudowanego obiektu budowlanego (domku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100