Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 220/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-02-20

1. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich, o której mowa jest w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawa budowlanego /Dz.U. nr 38 poz...
na użytkowanie obiektu budowlanego, wydawanej na podstawie art. 42 w związku z art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r., był inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego., 3...

III AZP 4/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-03-26

1992 r. nr (...) nakazał Ninie Ł., na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229/, po rozpatrzeniu wniosku...
/art. 2 ust. 3 i art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego/. Wbrew wymaganiom art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego zabudowanie balkonu /loggi/ narusza zasady bezpieczeństwa ludzi...

III AZP 3/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-09-26

Sąd Administracyjny uznał, że w świetle przepisów art. 28 i art. 36-42 prawa budowlanego oraz par. 44 rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska...
. 28 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 3 prawa budowlanego i par. 44 ust. 2 rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego /Dz.U. nr 8...

III ARN 6/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Treść art. 28 ust. 1 i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ oraz par. 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra...
krat na oknach zewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

III RN 33/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

W postępowaniu administracyjnym o nakazanie przymusowej rozbiórki obiektów budowlanych, których budowa lub przebudowa została zakończona, bez wydanego prawem pozwolenia...
budowlanego przed dniem 1 stycznia 1995 r., należy według art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ odpowiednio...

III RN 89/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

Przepis art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ stanowi podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku dobudowanej...
nakazania rozbiórki obiektu budowlanego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego-Ośrodka...

III RN 108/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-01-21

, których istnienie funkcjonalnie i czasowo powiązane jest z robotami budowlanymi /art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Sąd...
. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ stanowi, że przez tzw. roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie...

III RN 244/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

niezgodne z prawem, z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tych przyłączy, nie może być uznane za samowolę budowlaną w rozumieniu art...
. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Romualda B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru...

III RN 140/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-08-29

. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89 poz. 414 ze zm./, a nie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne /Dz.U nr 38 poz. 230 ze zm./. Sąd Najwyższy...
r. - Prawo budowlane /Dz.U nr 89 poz. 414 ze zm./ w związku z par. 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie...

III RN 179/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Marii K...
. i Zbigniewa K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sz. w przedmiocie nakazu rozbiórki garażu, po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw...
1   Następne >   +2   +5   +10   25