Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1115/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

i wyposażenie w fundament przesądzałby o ewentualnej kwalifikacji kabiny telefonicznej, jako budynek /art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U....
. 3 pkt 4 Prawa budowlanego obiektów małej architektury, których charakter nie wymaga wyposażenia w instalację, ewentualna obecność instalacji nie wyróżnia rodzajowo...

II SA/Po 1112/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

1. Kryterium rozmiarów obiektu nie stanowi, w myśl art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, jedynej...
i wystarczającej przesłanki pozwalającej na zaliczenie go do obiektów małej architektury., 2. Jakkolwiek wyliczenie obiektów małej architektury w art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego...

II SA/Po 1799/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-12-19

. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/., 2. Skoro po zgłoszeniu zamiaru zainstalowania urządzenia reklamowego właściwy organ nie podjął działań, o których mowa...
w art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego, ani też stosowną decyzją nie wniósł sprzeciwu względnie nie nałożył obowiązku uzyskania przez skarżącego pozwolenia na budowę /art...

II SA/Po 1124/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

architektury w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ nie jest wyczerpujące, wymienione przykłady takich obiektów...
2000 r. Starosta Powiatowy w K. powołując się na postanowienie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ zgłosił...

II SA/Po 1114/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-11-13

telefoniczne od wymienionych w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ obiektów małej architektury., Z uwagi, zatem...
na wymienione cechy charakterystyczne dla kabin telefonicznych, uzasadnione jest ich zakwalifikowanie jako budowli w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. 'b' Prawa budowlanego...

II SA/Po 2357/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-03-16

Skoro w myśl przepisów art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ szambo jest urządzeniem budowlanym...
, że szambo nie jest obiektem budowlanym ani częścią obiektu w rozumieniu art. 48 prawa budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Kazimiery J...

II SA/Po 2920/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-14

Sprawa rozstrzygnięta w oparciu o art. 42 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./ w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia...
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie mieści się, w kategorii zadań nadzoru budowlanego określonych w art. 83 Prawa budowlanego z 1994 r...

II SA/Po 2349/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-12-14

Sankcja rozbiórki przewidziana w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ dotyczy wybudowanego bądź będącego...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, zobowiązał Bogumiłę i Piotra M. do wystąpienia o wydanie pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego...

II SA/Po 2404-2405/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-01-26

1. Realizacja autorskich praw osobistych /projekt budowlany/, do których należy między innymi prawo do niewzruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego...
wykorzystania, następuje w trybie powództwa o ochronę autorskich praw osobistych, a nie w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414...

II SA/Po 4/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-12-03

Jeżeli zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 89 poz. 414 ze zm./ przyłącze elektryczne jest urządzeniem budowlanym...
to przy uwzględnieniu pojęcia robót budowlanych /art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego/ trzeba przyjąć, że przyłącze elektryczne nie będące obiektem budowlanym, które można rozłączyć...
1   Następne >   +2   +5   +10   20