Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 13/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów...
ze zm./ oraz pozostawionymi w mocy tą Ustawą art. 1 i art. 3 ust. 1 przepisów konstytucyjnych wyrażającymi zasadę zaufania obywateli do państwa i jego prawa oraz zasadę...