Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło zwrot wywłaszczonej nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 2622/01 - Wyrok NSA z 2003-08-22

i osiedlach (Dz. U. 27, poz. 192) przeznaczył pod budownictwo jednorodzinne teren położony w [...] w obrębie ulic: [...] i ustalił, iż jest to teren budowlany...
, a jednocześnie teren ten podzielił na działki budowlane oraz wskazał, że na terenie budowlanym w ramach terenowych planów gospodarczych, zgodnie z treścią ar i 6 w/w ustawy, zostaną...