Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

. Organ podatkowy nie jest uprawniony do kwestionowania prawa właściciela do rozporządzania majątkiem, niemniej może oceniać chronologiczny przebieg zdarzeń...
spółki stanowią roboty budowlane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prowadzenie stacji kontroli pojazdów w P. i w B. Z deklaracji PIT-36L...