Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wiążące informacje stawkowe X

I SA/Lu 211/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-29

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 20121 r. poz. 2351 ze zm.), zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...
od towarów i usług, w 2020 r. zakończyła realizację inwestycji obejmującej budowę obiektu budowlanego: 'Budynek zamieszkania zbiorowego typu dom studencki z samodzielnymi...

I GSK 54/19 - Wyrok NSA z 2022-12-16

prawa, na podstawie których dokonano oceny stanowiska spółki, uznając je w zakresie klasyfikacji do kodu CN za nieprawidłowe. Zdaniem Sądu I instancji uzasadnienie prawne...
wyrok WSA w Warszawie z 22 sierpnia 2018 r. zaskarżyła w całości skargą kasacyjną, zarzucając orzeczeniu, że zostało wydane z:, 1. naruszeniem przepisów prawa materialnego...