Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II OSK 208/18 - Wyrok NSA z 2019-12-06

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), a zatem nie znajduje żadnego umocowania w przepisach z zakresu ochrony...
Państwowej Straży Pożarnej do podjęcia działań kontrolnych i nadzorczych., Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gazociąg...

II OSK 1264/06 - Wyrok NSA z 2007-09-27

. 9 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.2016 ze zm.), z prawa uzyskania na etapie projektowania i wykonawstwa odstępstw od przepisów. Co do zaproponowanego...
, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie...

II OSK 405/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

nie ma przesłanek do potwierdzenia, iż uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa...
uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych, mających istotny negatywny wpływ...

II OSK 396/15 - Wyrok NSA z 2016-11-23

dokonane z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w zakresie określonym wnioskiem. Stan dojazdu...
prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych, mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w związku z niespełnieniem...

SA/Rz 1515/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-18

zarzuciły, że stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, nie mogą jako użytkownik wieży kontroli lotów być adresatem obowiązku wykonania...
ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane przez nałożenie na skarżącą Spółkę...

VII SA/Wa 1313/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w zakresie określonym wnioskiem. Stan dojazdu pożarowego...
naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych, mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w związku...

VII SA/Wa 1284/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego w zakresie określonym wnioskiem. Stan dojazdu pożarowego...
budowlanego planowanej inwestycji przylegającej od strony południowej do istniejącej zabudowy przy ul. D. [...] w W. nie narusza w sposób rażący przepisów prawa, stanowiący...

VII SA/Wa 1283/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

zabezpieczeń przeciwpożarowych zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego zakresie...
budowlanego obiektu budowlanego z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych, mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa...

VII SA/Wa 1339/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

, iż uzgodnienie projektu budowlanego dokonanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa, mającym istotny negatywny...
przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań...

II SA/Gd 809/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

obiektów budowlanych i terenów zakazuje bowiem użytkowania instalacji nie poddanej okresowym kontrolom o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa...
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu...
1   Następne >   +2   +5   +10   39