Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

II OPS 2/15 - Uchwała NSA z 2015-10-19

. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), w zakresie eksploatacji i utrzymania nieruchomości...
ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r...

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

na budowę w trybie art. 156 par. 1 pkt. 2 Kpa wobec nie spełnienia wymogu art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm...
jest przeznaczony do użytku mieszkańcom gminy a nie tylko członkom spółdzielni mieszkaniowej i ich rodzin, co odpowiada dyspozycji art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego. Naczelny Sąd...

IV SA 1068/00 - Wyrok NSA z 2002-03-13

., wydanym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wstrzymał prowadzenie robót budowlanych w lokalu nr 1 w budynku nr 27 w K...
wielorodzinnego., Następnie ten sam organ decyzją z dnia 6 października 1999 r., z powołaniem art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nakazał inwestorowi Ryszardowi K., złożenie...

IV SA 744-745/94 - Wyrok NSA z 1996-01-24

24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm./, realizowana bowiem zabudowa strychu w budynku, w którym mieszka, oddziałuje niekorzystnie...
Budownictwa Mieszkaniowego, które mogą wynikać z przepisu art. 5 ust. 1 pkt 6 prawa budowlanego, reprezentuje Spółdzielnia, która nie złożyła wniosku o wznowienie...

II SA/Ka 850/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-02

stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane /w tym zgodę Spółdzielni Mieszkaniowej 'S.' w S.-Śl. na zmianę sposobu użytkowania lokalu na drink-bar...
rozstrzygnięcia organ orzekający powołał przepisy art. 51 ust. 2 pkt 2, art. 55 ust. 1 pkt 3 i art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89...

II SA/Po 482/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-27

postępowania. Wiązało się to z treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. - dalej' 'Prawo budowlane...
na budowę określone w art. 32 ust.1 i 4 oraz art. 34 ust. 1, 2 i 3 Prawa budowlanego. Zatem działając zgodnie z art. 4 i 35 i art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 Prawa...

II SA/Bd 885/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

71 przy ul. [...] w B. Do zgłoszenia dołączyła oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W oświadczeniu zapisano, że prawo...
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ze zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, którzy nie są członkami spółdzielni...

II SA/Po 738/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

do ponownego rozpatrzenia. Skargę na powyższą decyzję wniosła G. S. M. zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, tj art. 28 ust. 2 Prawo budowlane, art. 199 i 206...
wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia [...] r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), bez potrzeby...

II SA/Gd 2397/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-13

. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ utrzymano w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia 11 wrzenia 1998 r...
budowlanego - ustawy z 1974 roku znalazł zastosowanie w sprawie rozpatrywanej w 1998 roku z uwagi na treść art. 103 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U....

II SA/Po 1288/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-06

współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo...
G. po rozpoznaniu wniosku 'A' Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   10