Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Po 598/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

oraz dojść o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...
zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego., Dlatego też, zdaniem organu, komisja konkursowa zobowiązana była odrzucić ofertę złożoną...

III SA/Gl 504/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-19

się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu...
). Przez inną inwestycję, o której mowa w ust. 1, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186...

III SA/Po 341/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

o świadczeniach , który w ust. 1b definiuje 'inną inwestycję', jako roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane lub wyposażenie zakładu leczniczego główny...
inwestycję, o której mowa w ust. 1, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm...

III SA/Po 333/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

w całości pominął brzmienie art.95 d ustawy o świadczeniach, który w ust. 1b definiuje inną inwestycję, jako roboty budowlane w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane...
, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) lub wyposażenie zakładu...

III SA/Łd 1027/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-02-26

jednego Dnia okulistyka. Zgodnie bowiem z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane w przypadku istotnej zmiany w zakresie warunków sanitarnych ochrony przeciw pożarowej...
w stosunku do dotychczasowych pozwoleń;, 4. czy przedmiotowy obiekt budowlany spełnia warunki techniczne i inne wymagane przepisami prawa w ramach prowadzonej tam działalności...

II SA/Sz 1007/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

na użytkowanie obiektu budowlanego było bezpodstawne. Odwołujący się zarzucił również naruszenie art. 147 ustawy, ze względu na brak przepisu prawa, który wymagałby załączenia...
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409), zgodnie z którym przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną...

III SA/Po 515/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-16

. prawo budowlane. Tymczasem podjazd do budynku, w którym usługi świadczy E. F. nie spełniał wymogów określonych prawem ani na dzień złożenia oferty, jej otwarcia...
w ofercie, że dysponuje podjazdem, zgodnym z prawem budowlanym. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji .Podała, że z uwagi na koniec okresu obejmującego...

II SA/Ke 537/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-02

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel...
) przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...

II SA/Ke 730/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) lub wyposażenie zakładu leczniczego...
, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanym dalej 'obiektem budowlanym', wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską...

II SA/Go 61/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-28

, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze., Zobowiązanemu służy...
ochronnego, a także art. 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2008 r., Nr 52, poz. 417), poprzez przymuszanie...
1   Następne >   3