Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

VII SA/Wa 1610/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) - po rozpoznaniu wniosku T. K., odmówiła nadania...
dotychczasowe., Przepis ten dotyczy osób, które na mocy przepisów nowelizujących Prawo budowlane, od dnia 1.01.2006 r. utraciły możliwość nabycia uprawnień budowlanych (tj. osób...

I OZ 1142/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

na stanowisko dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych i Statystyki w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym zarządzeniem...
nie podlega zwolnieniu od kosztów sądowych w świetle art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz...

I OZ 1141/05 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Urzędu w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzki...
od kosztów sądowych w świetle art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm...