Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2401/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-22

przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa ([...]) wraz z następującymi załącznikami, a mianowicie:, • decyzją nr [...] zatwierdzająca projekt budowlany z [...] lutego...
2004 r.,, • zaświadczeniem z [...] kwietnia 2014 r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. [...] o zakończeniu budowy budynku w [...] przy ul. [...],, • pismem...