Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 188/17 - Wyrok NSA z 2019-06-04

administracyjnego w sposób prawidłowy odnosząc poczynione ustalenia do przepisów prawa budowlanego'. To odwołanie do niemających zastosowania w sprawie przepisów prawa...
. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270; obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302...

II GSK 933/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

z prawem., Podkreślił, że przepisy ustawy o opłatach abonamentowych nie wprowadzają wymogu by w czynnościach kontrolnych uczestniczył podmiot kontrolowany osobiście...
wyroku skargę kasacyjną złożyła Skarżąca zarzucając:, I. Na podstawie określonej w art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami...