Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Gd 206/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-01

roku - Prawo budowlane poprzez uznanie, iż obszarem oddziaływania inwestycji objętej zaskarżoną decyzją jest wyłącznie obszar działek na których zostanie ona zrealizowana...
ze znowelizowanym Prawem budowlanym - nie może być mowy o oddziaływaniu obiektu budowlanego na okoliczne nieruchomości. W konsekwencji właścicielom, użytkownikom wieczystym...

II SA/Lu 221/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-23

lub zażalenia.' Wojewoda [...] wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), roboty...
w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), określone zostały w art. 30 ust. 2 cyt. ustawy...

II SO/Łd 7/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-17

§ 1 i art. 142 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 48 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane stwierdził, że na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych...
w trybie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli budowa obiektu budowlanego...

II SA/Rz 81/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-07

wymienianym murze oporowym buduje ogrodzenie, chcąc w ten sposób sprawić wrażenie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego'. Skłoniło ją to do złożenia...
Administracyjny, że prawo zabudowy (art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; dalej: 'Prawo budowlane'), a tego dotyczy zaskarżona...

II SA/Kr 1297/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

)., W przedmiotowej sprawie nie można mówić o istnieniu jakiejkolwiek przyczyny uchybienia terminu., Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo budowlane: Stronami w postępowaniu...
budowlanego, a nie fakt, że roboty budowlane prowadzi inny niż pierwotnie inwestor (J. Siegień, Prawo budowlane..., s. 236)., Opisane wyżej postanowienie zaskarżyli...

II SA/Sz 619/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-25

w art. 59 a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, dokonane w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, decyzją z dnia [...]r. nr [...], wydanej przez Starostę udzielającej...
geodezyjne., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego , postanowieniem z dnia [...]r. na podstawie art. 59 § 1 i § 2 kpa oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo...

II SA/Sz 63/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-05

:, - art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane poprzez niewłaściwą jego interpretację wyrażającą się w zbyt wąskim ustaleniu obszaru oddziaływania obiektu;, - art. 3 pkt 2a...
ustawy prawo budowlane poprzez niewłaściwą jego interpretację wyrażającą w ustaleniu przez Starostę, że inwestycja planowana przez inwestorów jest w istocie domem...

II SA/Go 309/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-30

terminu do wniesienia skargi., Skarżący zarzucili skarżonemu postanowieniu naruszenie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art...
, Podstawę prawną wydania zaskarżonego postanowienia stanowił przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm...

II SA/Gd 232/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-16

października 1974 r. - Prawo budowlane w zw. z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nakazał Z. B. i B. B. rozbiórkę obiektu budowlanego...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, postanowieniem z dnia 04.02.2008 r. odmówił przywrócenia Z. B. terminu do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji...

II SA/Gl 797/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-11

zachowane., Wojewoda [...] działając na podstawie art. 59 § 2 Kpa oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118...
ze zm., dalej Prawo budowlane) postanowieniem z dnia [...]r. nr [...]odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji Starosty nr [...] z dnia [...]r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100