Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

SA/Bk 70/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-02-06

za zwłokę w kwocie 1.193,30 złotych. Organ podatkowy wskazał w uzasadnieniu tej decyzji, że darowizna obejmowała budynek w trakcie budowy czyli zgodnie z prawem budowlanym...
i darowizn, art. 3 pkt 6 prawa budowlanego i art. 25 Kc. Odwołujący się podniósł, iż organ dowolnie i bez oparcia w przepisach uznał, iż za 'budynek mieszkalny' można uznać...

I SA/Kr 1029/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-04

z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, w stosunku do którego nie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie zgodnie z art. 54 i 55 ustawy z dnia 7.07.1994r. prawo budowlane (tekst...
z art. 54 i 55 prawa budowlanego, albowiem takie pozwolenie zezwala jedynie na użytkowanie budynku, a nie określa jego przeznaczenia i nie stwierdza jego istnienia. Dalej...

I SA/Bd 249/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania (art. 3 pkt 6...
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace polegające na odbudowie, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego...

I SA/Bd 248/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

. - Prawo budowlane oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania (art. 3 pkt 6 u.o.p.n.l.m.). Zadaniem...
realizację poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego (art. 12 u.o.p.n.l.m.). Budowa, zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowanego to wykonywanie obiektu budowlanego...

II FSK 1170/09 - Wyrok NSA z 2010-11-03

wydanie pozwolenia na budowę, posiada co prawda ograniczenia czasowe, przewidziane przepisami k.p.a. i ustawy - Prawo budowlane, jednakże z przyczyn niezależnych...
zgody, opinie) wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 ze zm./ por. art. 32 i nast.) to w większości przypadków ulga...

I SA/Sz 717/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

funkcjonuje zbliżony termin 'budynek mieszkalny'. Skarżący wskazali na art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
dotycząca możności zakwalifikowania domu letniskowego na gruncie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów o ewidencji gruntów i budynków jako spełniającego kryteria...

I SA/Sz 718/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

zbliżony termin 'budynek mieszkalny'. Skarżący wskazali na art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
możności zakwalifikowania domu letniskowego na gruncie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów o ewidencji gruntów i budynków jako spełniającego kryteria do zamieszkania...

I SA/Sz 716/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

zbliżony termin 'budynek mieszkalny'. Skarżący wskazali na art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
możności zakwalifikowania domu letniskowego na gruncie przepisów prawa budowlanego oraz przepisów o ewidencji gruntów i budynków jako spełniającego kryteria do zamieszkania...

I SA/Kr 1457/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-03

spadkobiercy nawet w ramach kontynuacji wcześniej rozpoczętej inwestycji budowlanej brak jest podstaw do pozbawienia podatnika prawa do ulgi, a taka interpretacja...
, przewidziane przepisami k.p.a. i ustawy- Prawo budowlane, jednakże z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (zawieszenie postępowania) może nie zakończyć się w terminie...

I SA/Lu 512/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

- tylko częścią budynku. Także według art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) za 'budynek...
zawarta w art. 3. pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn.zm.), zgodnie z którą przez budynek - należy rozumieć taki obiekt...
1   Następne >   +2   +5   +10   24