Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

III SA/Po 794/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-10

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Spółka oświadczyła, iż błędnie deklarowała w latach poprzednich do podatku od nieruchomości wartość linii kablowych położonych...
, art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 9 Prawa budowlanego Burmistrz Gminy przyjął, że sieć telekomunikacyjna, rozumiana...

I SA/Lu 94/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-06

, w tym tych które były porównywane przez biegłego w sporządzonej opinii oraz że jest to budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W sposób jednoznaczny stwierdził...
wszystkie ustawowe cechy budynku'. Twierdzenia podatników, iż sporny obiekt budowlany nie jest budynkiem w świetle przepisów prawa budowlanego są zatem - w ocenie organu...

III SA/Wa 620/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

, sporządzenie projektu budowlanego, wystąpienie o uzyskanie wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, pozwoleń), to w ocenie tego organu należy uznać, że grunt ten zajęła...
zmierzające do realizacji inwestycji, tj. wybrała projektanta, sporządziła projekt budowlany, wystąpiła o wymagane prawem budowlanym uzgodnienia. Powyższe, w ocenie Sądu...

III SA/Wa 619/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

, dołączając do niego projekt budowlany wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami oraz że tuż po nabyciu prawa własności ww. działek, przystąpiła ona...
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w dniu 27 kwietnia 2012 r. decyzją...

II FSK 1080/17 - Wyrok NSA z 2019-04-18

poprzez uznanie przez sąd, że na tle przedstawionego stanu faktycznego Minister Finansów winien również dokonać interpretacji przepisów prawa budowlanego i lotniczego...
(w szczególności art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10) i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, ale też uwzględnienia przepisów prawa budowlanego i prawa lotniczego...

I SA/Lu 592/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-18

niezgodności szacowanej nieruchomości z przepisami prawa budowalnego, pozwoleniem na budowę, odpowiednimi rozporządzeniami, normami branżowymi oraz zasadami sztuki budowlanej...
okoliczności, czy obiekt nie stanowi samowoli budowlanej, czy wzniesiony jest zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa., Podatnicy przyznali...

III SA/Wr 330/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-18

ze względu na zrealizowanie budowy niezgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami prawa budowlanego. Po przeprowadzeniu bowiem kontroli budowy w dniu [...] r. stwierdzono...
materiałów budowlanych usług remontowo - budowlanych i instalacyjnych, usług sprzętowych i transportowych - przewóz towarów, handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi...

III SA/Wa 618/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

budowlany, wystąpiła o wymagane prawem budowlanym uzgodnienia. Powyższe, w ocenie Sądu, jednoznacznie świadczy o tym, że Spółka zajęła nabytą nieruchomość na prowadzenie...
przez Skarżącą w celu późniejszego wykorzystania przedmiotowej nieruchomości gruntowej na cele budowlane z zajęciem gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej...

III FSK 481/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

spornych działek do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) z dnia...
, iż sporne działki zabudowane są pozostałościami pasa startowego lotniska, organ odwoławczy słusznie uznał, że droga lotniskowa jest wyodrębnionym obiektem budowlanym...

I SA/Bk 249/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-07-17

prac polegających na naprawie lub wymianie zużytych części kwalifikuje się do pojęcia remontu zdefiniowanego w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
użytkowania przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem własności obiektów budowlanych nie nastąpiło od poprzedniego właściciela tego prawa, lecz na podstawie postanowienia sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   34