Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

II FSK 66/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą...

II FSK 1240/06 - Wyrok NSA z 2007-11-09

odwoławczego, do wniosku takiego prowadziła przede wszystkim analiza przepisów obowiązującej do końca 1994 r. ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38...
, poz. 229 ze zm., zwanej dalej - Prawo budowlane z 1974 r.). W ich świetle zawiadomienie właściwego organu administracji o oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania...

II FSK 64/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą, o zakończeniu...

II FSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą...

II FSK 67/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
temu terminowi przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą...

II FSK 65/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 1998 r. Zgodnie z tą ustawą, o zakończeniu budowy...

I SA/Gl 80/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-14

z przepisami ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane, obowiązkowe, skierowane stosowne zapytanie do Urzędu Miejskiego w L. z prośbą o potwierdzenie faktu...
. 54 ustawy Prawo budowlane jeżeli właściwy organ nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni, dopuszczalne jest przystąpienie do użytkowania budynku. Obowiązujące w 1994 r. (tj...

II FSK 2336/11 - Wyrok NSA z 2013-07-24

. Okoliczność, iż strona dokonała budowy/rozbudowy budynków mieszkalnych z pominięciem procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego, w ocenie organu podatkowego...
. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane oraz art. 180 § 1, art. 181, art. 120, art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005...

I SA/Wr 491/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-08

od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę., Skarżący podniósł, iż przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają definicji normatywnej...
(na co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania) określonego w prawie budowlanym. Dotrzymanie tego terminu jest sankcjonowane art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...

I SA/Łd 659/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-30

jest 'budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym', w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) - dalej: 'ustawa Prawo...
mieszkalnego w świetle przepisów prawa budowlanego, tj. przed dniem 12 lutego 2021 r., Organ nadmienił, że wydatki na nabycie ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100