Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I FSK 216/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

budowlane /zbiorniki, odmierzacze paliw ciekłych, budynek administracyjny/ stanowią zespół urządzeń odpowiadający definicji stacji paliw zawartej w przepisach prawa budowlanego...
nie miał wątpliwości, że należące do podatnika i dozorowane urządzenia wchodzą w skład stacji paliw w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Kwestia zatem uznania...

I SA/Lu 366/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-21

1994 roku Prawo budowlane /Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz.1126 z późn.zm./, napełnianie butli gazem płynnym w stacjach gazu płynnego jest zabronione, oznacza...
D.Małysz /spr./ Protokolant I.Lachowska po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2004 roku sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego '[...]' spółka z o.o. w P...

III SA/Gl 759/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-21

), przy czym Sąd stwierdził, że zostało ono wydane na podstawie art. 7 Prawa budowlanego. Skarżący wskazał także, że zbiornik ma pojemność 10.000 l i w praktyce nigdy nie zdarza...
w Gliwicach zważył, co następuje:, Skarga nie zasługuje na uwzględnienie., Sąd administracyjny zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów...

I SA/Lu 44/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-28

tego rozporządzenia, z przepisów ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 207 z 2003r, poz.2016 ze zm./, którą to rozporządzenie wykonywało, ani wreszcie...
i wydanie decyzji bez zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a także naruszenie przepisów prawa materialnego /art.37h, art.37j ust.1 pkt 4, art.37k...

I SA/Lu 39/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-28

jednak, iż faktycznie nie jest możliwe wlanie do zbiornika większej ilości paliwa. Z przepisów tego rozporządzenia, z przepisów ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U. Nr 207...
decyzji bez zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a także naruszenie przepisów prawa materialnego /art.37h, art.37j ust.1 pkt 4, art.37k ust.1...

III SA/Po 628/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

ustawy - Ordynacja podatkowa. Wskazane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2003r...
Naczelnika Urzędu Celnego jest prawidłowe i podkreślił, że bezsprzecznie strona nie przekazała wymaganego prawem miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców oleju...

III SA/Po 630/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

- Ordynacja podatkowa. Wskazane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207, poz. 2016...
jest prawidłowe i podkreślił on, że bezsprzecznie strona nie przekazała wymaganego prawem miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców paliwa opałowego w ustawowym...

III SA/Po 629/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-08

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). W konsekwencji przepisy...
, że bezsprzecznie strona nie przekazała wymaganego prawem miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców paliwa opałowego w ustawowym terminie, przez co nie spełniła ona...

I SA/Sz 153/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

aktem wykonawczym do ustawy z zupełnie innej gałęzi prawa, jakim jest prawo budowlane, zdefiniowane zostało pojęcie obiektu budowlanego określonego jako 'rozlewnia gazu...
. [...], której przedmiotem było przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdzono, iż księgi podatkowe tegoż podatnika za okres objęty kontrolą...

I SA/Sz 152/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

aktem wykonawczym do ustawy z zupełnie innej gałęzi prawa, jakim jest prawo budowlane, zdefiniowane zostało pojęcie obiektu budowlanego określonego jako 'rozlewnia gazu...
. [...], której przedmiotem było przestrzeganie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdzono, iż księgi podatkowe tegoż podatnika za okres objęty kontrolą prowadzone...
1   Następne >   +2   +5   +10   47