Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Op 557/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-23

. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.). Stosownie do treści przepisu art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego, organy...
to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Z powyższego wynika, że postanowienie wydane w trybie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego ma charakter incydentalny i jego celem...

II OZ 98/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-01

. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych postanawia...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotoryi w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych., Pismem złożonym w dniu...

VII SA/Wa 490/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego...
a ustawy Prawo budowlane, w razie uwzględnienia skargi, podlega zwrotowi, zaś w przypadku oddalenia skargi, przeznaczana jest na zaspokojenie roszczeń inwestora., W ocenie Sądu...

II SAB/Wr 18/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-18

ze skargi Z. i B. D. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w sprawie przestrzegania przepisów Prawa budowlanego przy użytkowaniu obiektów budowlanych...
wyrok w sprawie zapadł dopiero 21 lipca 2011 r., zatem już po dniu złożenia wniosku., Stosownie bowiem do treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo...

II SA/Rz 622/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-05

w sprawie ze skargi A. B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2012r. znak: [...] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego...
oddalił skargę A. B. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2012r. znak: [...] utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego...

II SA/Łd 291/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-05

w dniu 5 września 2012 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. P. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...], nr [...], którym utrzymano w mocy...

II SA/Gl 131/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-06

ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej [...] w Z. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu...
budowlanego w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2011 r., sygn. akt II...

VII SA/Wa 1733/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

niejawnym sprawy ze skargi E. G. i W. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2013 r., znak: [...] w przedmiocie wstrzymania prowadzonych...
robót budowlanych postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku W przedmiotowej sprawie termin rozprawy wyznaczono na dzień 28 stycznia 2014 r. i rozprawa w tym dniu...

II SA/Ol 437/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-24

w sprawie ze skargi K. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych postanawia...
w Olsztynie oddalił skargę K. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzory Budowlanego z dnia '[...]' w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych., W dniu 25...

II OZ 1311/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-17

skarżącej oraz W. C. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi C. D. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia...
[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: oddalić zażalenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   28