Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Sz 1492/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-12

zastosowania art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego w związku z art. 4 pkt 11 u.o.g.r.l. Niezależnie bowiem od zaistnienia przesłanki wyłączenia przedmiotowego gruntu...
wynikających z przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Skarżąca nie może przerzucać na organy wyspecjalizowane w ściśle określonych dziedzinach...

II SA/Łd 33/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

932/21; z 21 grudnia 2021 r., II OSK 22/19; wyrok WSA w Lublinie z 7 grudnia 2021 r., III SA/Lu 526/21; www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Na gruncie prawa budowlanego...
postępowanie staje się co do zasady bezprzedmiotowe, jeżeli organy nadzoru budowlanego nie znajdują podstaw do nadania praw lub obowiązków, w tym wydania nakazów bądź zakazów...

IV SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie orzeczone wykonanie zastępcze., 5. Nie ulega wątpliwości, że przewidziane...
lub wyższej kwocie., - pouczeniem skarżącej o prawe zgłoszenia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawie...

II SA/Sz 247/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-28

na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Zgodnie z ustawą ROD stanowią tereny zielone. Przepisy polskiego prawa np. prawo budowlane lub ustawa...
art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta B., odmówił wydania...

IV SA/Wa 2661/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.);, 2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące...
zarówno organ I, jak i II instancji dopuściły się naruszenia prawa materialnego, a to § 14 ust. 1-4 Regulaminu poprzez ich błędną interpretację, co miało wpływ na wynik...

II SA/Bk 834/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-10

od zapewnienia mu godnych warunków oraz zawiadomiono organy ścigania o popełnieniu przez skarżącego czynu z art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
Budowlanego w S. (dalej: 'PINB') poinformował o wydaniu decyzji z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...], sprostowanej postanowieniem PINB z dnia [...] sierpnia 2021 r., nakazującej J...

II SA/Łd 126/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-10

. W ocenie WLW ocenę charakteru pomieszczenia PLW powinien był podjąć samodzielnie, oceniając je z punktu widzenia przepisów prawa weterynaryjnego, a nie budowlanego. Dodał nadto...
przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w tym brak wzięcia pod uwagę oświadczeń właścicieli pobliskich...

II SA/Lu 672/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-05

posiadaczem drobiu w stadzie liczącym 10 kur, w dniu [...] lutego 2017 r. nie przetrzymywała drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach...
budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt...

II SA/Łd 866/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-19

[...] o wymierzeniu P.. kary pieniężnej w kwocie 809,44 zł za to, że w dniu 2 marca 2017 r. nie przetrzymywał posiadanego drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych...
. a) zawiera nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt...

II SA/Lu 747/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-13

za to, że będąc posiadaczem drobiu w stadzie liczącym 15 kur, w dniu [...] marca 2017 r. nie przetrzymywał drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach...
w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych...
1   Następne >   +2   4