Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X
  • Symbol

II SA/Kr 1118/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-26

. 2 pkt 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. - dalej 'prawo budowlane') oraz art. 123 ustawy z dnia...
pozwolenia przewidziane w art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) stanowi odrębne, samodzielne...

VII SA/Wa 2355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-21

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: 'k.p.a.') oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
w [...], na podstawie art 37 ust 1 pkt 2 Prawa budowlanego z dnia 24 października 1974r., nakazał K. K. (dalej: 'inwestor') rozbiórkę samowolnie wybudowanego budynku garażowego...

II OSK 1014/19 - Wyrok NSA z 2022-03-30

. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm. - w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie...
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 888), umarzającą postępowanie administracyjne w ramach nadzoru budowlanego w sprawie zmiany sposobu użytkowania...

II OSK 1310/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

w B. decyzją z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...], na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623...
w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, prowadzono postępowanie w oparciu o art. 48 ustawy Prawo budowlane nakładając na inwestorów...

VII SA/Wa 2281/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm., dalej: 'Prawo budowlane') po rozpatrzeniu zażalenia J.C. i R.C. na postanowienie Powiatowego...
, który zgodnie z Prawem budowlanym pozostaje poza regulacją tej ustawy., W zażaleniu na to postanowienie J.C. i R.C. zarzucili naruszenie przepisów postępowania administracyjnego...

II OSK 2957/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

kwietnia 2013 r., organ nakazał - na podstawie art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego - rozbiórkę budynku mieszkalnego., W następstwie odwołania skarżącego [...] Wojewódzki...
przepisów Prawa budowlanego. Organ zaznaczył jednocześnie, że nie jest możliwe doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego - zgodnego z pozwoleniem na budowę, gdyż decyzja...

VII SA/Wa 560/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-28

Budowlanego, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
decyzję i na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane nakazał J. G. usunięcie nieprawidłowości zabudowy części korytarza ogólnodostępnego znajdującego...

II SA/Op 90/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-08

[...] przyjęte zostało zgłoszenie z dnia 7 maja 2010 r., w którym A, wskazując na art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zgłosiła zamiar budowy polegającej na 'remoncie...
przestrzennego. Następnie postanowieniem z dnia 7 stycznia 2011 r., wydanym na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, organ wstrzymał prowadzenie robót budowlanych...

II SA/Po 624/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-15

na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 - dalej: Prawo budowlane) i art. 104 Kodeksu postępowania...
postępowaniem., Następnie postanowieniem nr [...] z dnia [...] 2016 r. wydanym na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego PINB dla Miasta P. - uznając...

II SA/Po 918/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

lipca 1994 r. Prawo budowlane [w uzasadnieniu decyzji z dnia 15 maja 2013 r. organ I instancji wskazał na następującą wersję ustawy: Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623...
jako przebudowę obiektu budowlanego, a same prace uznać za roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100