Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

. M. z miejscem wykonywania działalności w Boruszynie, gmina P.. W trakcie tej kadencji radny zawarł umowę o roboty budowlane z jednostką organizacyjną gminy, tj...
na wykonanie przez K. M., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na rzecz Gminy P. - tj. gminnej jednostki budżetowej - umowy o roboty budowlane, doszło...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

budowlane, a także wycinka drzew oraz usługi osuszania., Uwzględniając zaistniały stany faktyczny Wojewoda P. przypomniał, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie...
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw...