Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 121/09 - Wyrok NSA z 2010-01-19

naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) i dlatego nałożył na zarządcę obiektu budowlanego opłaty...
, że podmiotem obowiązanym do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych z mocy art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca...

II SA/Bd 994/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

, poz. 1263; z późn. zm.), w związku z art. 56 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409; z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy...
obiektów do użytkowania., Ponadto PWIS poinformował, iż art. 56 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane mówi wprawdzie, że 'Organy zajmują stanowisko w sprawie...

III SA/Gd 302/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-09

warunków higienicznych i zdrowotnych co stanowi naruszenie wymogów art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm) i dlatego...
1994r. Prawo budowlane jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej...

III SA/Gd 268/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 19 kwietnia 2011 r...

III SA/Gd 274/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt 1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20 kwietnia 2011...

III SA/Gd 273/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

higienicznych i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust.1 pkt.1 lit. d i ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r...
opłatą i - brak ustalenia, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20...

VII SA/Wa 642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-03

nr [...] z dnia [...] stycznia działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn zm...
zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane., Organ wyjaśnił, że przedmiotowej inwestycji nie dotyczy pojęcie instalowania, co do którego wystarczające jest zgłoszenie...

III SA/Kr 1080/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 61 ustawy Prawo budowlane oraz przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat...
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym art. 22 ust 1 tejże ustawy. Jednakże w myśl art. 1 Prawa budowlanego ustawa ta normuje działalność obejmującą...

III SA/Gd 272/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-22

i zdrowotnych, co stanowi naruszenie wymogów art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. d i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm...
, że odwołujący się jest zarządcą przedmiotowej nieruchomości w rozumieniu przepisów art. 61 ustawy - Prawo budowlane., Decyzją z dnia 20 kwietnia 2011 r. nr [...] Państwowy...

II OSK 1849/08 - Wyrok NSA z 2009-11-30

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./. Strona zobowiązana do poniesienia opłaty wniosła odwołanie twierdząc, że to lokator...
, że podmiotem obowiązanym do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych z mocy art. 61 Prawa budowlanego jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   29