Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

II SA/Wr 168/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-08

niejawnym w dniu 8 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi H. M. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 13 lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie...
oddalenia zażalenia na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. G. w sprawie dotyczącej instalacji mechanicznej w lokalu gastronomicznym przy ul. P. 10...

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., na podstawie art. 8 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) i art. 138 § 1 pkt 1 w zw...
o wszczęciu postępowania, naruszenie art. 8 ust. 2 Prawa dewizowego przez jego zastosowanie, podczas gdy przepis ten odnosi się do udzielania zezwoleń indywidualnych...

U 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-04-09

gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe /Dz.U. nr 6 poz. 33; zm. Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441...
lutego 1989 r. - Prawo dewizowe /Dz.U. nr 6 poz. 33; zm. Dz.U. 1989 nr 74 poz. 441/, nie pozostaje natomiast w niezgodności z art. 21 ust. 2 tej ustawy; c) ustala...

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

notarialnym, z chwilą przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wprawo odrębnej własności., Kwotę uzyskaną ze zbycia wskazanego wyżej lokalu...
mieszkaniowej i przysługiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego i jednocześnie nie posiadał wobec spółdzielni żadnych zobowiązań finansowych, o których mowa...