Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

II SAB/Kr 116/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

Dz.U.2021.735 ze zm.), dalej kpa oraz w zw. z art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2019.1186 ze zm.) poprzez dopuszczenie...
Prawo budowlane. Odwołując się do orzecznictwa strona skarżąca argumentowała, że organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien tak zorganizować przebieg...

II SA/Po 1364/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

, art. 34 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, zgodnej z § 11 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu...
. 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie ilości lokali. Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie...

I SA/Sz 247/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

przekonywania, przez brak prawidłowego uzasadnienia decyzji w kwestii związku klasyfikowania poszczególnych elementów konstrukcji obiektów budowlanych w świetle przepisów prawa...
, nie mogą być uznane za części konstrukcji., W kwestii pominięcia przepisów prawa budowlanego przy klasyfikacji zakwestionowanych towarów, organ odwoławczy stwierdził...

III SA/Gd 1019/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który z zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, o ochronie środowiska, etc...
została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu., Po wydaniu decyzji ostatecznej strona dowiedziała się o nowej okoliczności faktycznej oraz nowym...

III SA/Gd 1017/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-18

celny powstaje nawet wówczas, jeżeli towar objęty jest ograniczeniami lub zakazami. Uwspólnotowienie towaru, który zgodnie z przepisami prawa budowlanego (analogicznie...
bez uzyskania wymaganego stanowiska organu nadzoru budowlanego (art. 240 § 1 pkt 5 i 6 o.p.). Wskazała przy tym na opinię [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

III SA/Gd 704/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-19

prawa budowlanego. W świetle regulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ogrodzenia są zaliczane do urządzeń...
budowlanych - art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. Tym samym organ celny powinien rozważyć powołanie osoby posiadającej wiadomości specjalne w zakresie konstrukcji budowlanych...

III SA/Po 473/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-27

klasyfikacją celną a rozumieniem definicji elementów konstrukcji obiektów budowlanych zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156...
zapisami Nomenklatury Scalonej oraz Wyjaśnieniami do Taryfy celnej, wobec czego wszelkie inne uregulowania prawne, m. in. z zakresu Prawa budowlanego pozostają bez znaczenia...

I GSK 373/05 - Wyrok NSA z 2005-06-16

nie wynika, jak przyjął to Sąd, iż sprowadzone przez importera taśmy nie stanowią artykułu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego, jak również, że nie stanowią...
, artykuły budowlane z tworzyw sztucznych - odbojnice kod towaru 392590100, końcówki i łączniki, uchwyty dla niepełnosprawnych z tworzywa sztucznego kod towaru 392690990...

I GSK 373/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207 , poz. 2016 ze zm. ) czy w art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów ( Dz. U. nr 31, poz. 266 ze zm. ). Powszechnie...
stwierdził, że zarówno decyzja organu pierwszej jak i drugiej instancji odpowiada prawu., Sąd w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu wydania przez organy administracji...

I GSK 374/06 - Wyrok NSA z 2007-01-16

jednoznacznej definicji pojęcia 'kaucja' , aczkolwiek jest ono używane w tekstach ustaw, na przykład w art. 35 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz...
stwierdził, że zarówno decyzja organu pierwszej jak i drugiej instancji odpowiada prawu., Sąd w pierwszej kolejności odniósł się do zarzutu wydania przez organy administracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   12