Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 1314/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

wydania pozwolenia na budowę turbin wiatrowych ulega zawieszeniu do czasu uzgodnienia przez Dowódcę Bazy Obrony przeciwrakietowej w [...]., 3. Ograniczenia w użytkowaniu...
do Szefostwa Służby[...], przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę., Na powyższe postanowienie Wójt Gminy [...] wniósł zażalenie do Szefa Inspektoratu[...]., W ocenie...

II SA/Bd 652/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-05

... oraz ... postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę turbin wiatrowych ulega zawieszeniu do czasu uzgodnienia przez Dowódcę bazy obrony przeciwrakietowej w R.. Wskazał...
, podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP ... przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę'. Nie jest oczywiście rzeczą Sądu dokonywanie...

II SA/Bd 653/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

inwestycja znajduje się 24 km od planowanej budowy bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w [...], natomiast w celu określenia stref ochronnych dla ww. inwestycji...
zdaniem skarżącej gminy nie wykazano, że planowana inwestycja realizowana na podstawie ustaleń ww. projektu planu oddalona 24 km od planowanej budowy bazy systemu obrony...