Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1071/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

do końca 2015 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przy jednoczesnym wydatkowaniu ww. środków ( przychodu ) na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji...
na brak pozwolenia na budowę. W stanie faktycznym wniosku wskazano, iż do końca 2015 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę, a środki pieniężne zostały wcześniej...

I SA/Sz 266/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-17

, projektem i pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej poniżej [...] m2, wykonanymi fundamentami i częścią prac murowych. Nabywca będzie kontynuował...
we własnym zakresie rozpoczętą przez spółkę budowę, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Budynek mieszkalny będzie przeznaczony do stałego pobytu ludzi...

I FSK 1235/17 - Wyrok NSA z 2019-11-28

z budynków w trakcie realizacji na obecnym etapie budowy, tj. działki budowlanej z uzbrojeniem, projektem i pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej...
pozwoleniem na budowę. Budynek mieszkalny będzie przeznaczony do stałego pobytu ludzi i nie ma możliwości, zgodnie z pozwoleniem na budowę i miejscowym planem zagospodarowania...

II FSK 80/20 - Wyrok NSA z 2020-08-04

, dotyczą tego, co zasadniczo obejmować powinno pozwolenie na budowę, co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, czy też jaki jest zakres obowiązków...
administracyjnych wydanych w sprawach budowlanych wywody dotyczące zakresu pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu, wreszcie zakresu obowiązków...

II FSK 1740/18 - Wyrok NSA z 2020-11-06

żadnych zmian, gdyż wymagałoby to nowego pozwolenia na budowę. W chwili obecnej hale są wybudowane i kończą się prace instalatorskie (elektryczne i hydrauliczne). Czas...
, że uzyskała pozwolenie na odbudowę, a nie na budowę hal. Przedmiotowe pozwolenie wydano z zastrzeżeniem, że musi to być dokładne odwzorowanie spalonych budynków...

II FSK 1589/18 - Wyrok NSA z 2020-08-11

rozpoczynając samowolne prace nie uzyskała pozwolenia na budowę, musiała zatem liczyć się z konsekwencjami prawnymi, które są wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawa...
opłaty. Słusznie też WSA w Warszawie podniósł, że spółka rozpoczynając samowolne prace i nie uzyskując pozwolenia na budowę, musiała liczyć się z konsekwencjami prawnymi...

II FSK 1023/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

pozwolenia na budowę dwóch zbiorników wodnych wraz z |, |urządzeniami wpustowymi i spustowymi mającymi służyć do hodowli karpia. Zbiorniki wodne znajdowały się na działkach...
bez pozwolenia na |, |budowę, zaś alternatywą jest dokonanie rozbiórki obiektu. Ustalenie opłaty legalizacyjnej nie jest środkiem represyjnym, ani też nie ma |, |charakteru...

II FSK 2309/17 - Wyrok NSA z 2018-04-04

do budynku mieszkalnego pomieszczenia z basenem bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Wniosek podyktowany był trudną sytuacją finansową skarżącej. Po przeanalizowaniu...
bez uzyskania stosownego pozwolenia. Uiszczenie opłaty legalizacyjnej nie jest przymusowe; opłata legalizacyjna nie zostanie przymusowo wyegzekwowana. Podmiot ma wybór. Wybór...

II FSK 2166/18 - Wyrok NSA z 2020-12-22

Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w S. w związku z rozbudową, bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, budynku inwentarskiego., 3.2. Przedmiotem obecnej kontroli...

II FSK 1565/18 - Wyrok NSA z 2020-10-29

oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej (art. 9 ust. 1...
do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, polegająca na przyjęciu przez Sąd, że w przypadku wydatków ponoszonych przez podatnika na budowę lokalu mieszkalnego przez dewelopera...
1   Następne >   +2   +5   7