Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

. Odnosi się to także do takich pojęć używanych przez przepisy prawa, jak np. zezwolenie, koncesja, pozwolenie, zgoda., Decyzja nr [...] Szefa Agencji Wywiadu nie spełnia...
do działek: nr [...] (obecnie [...] i [...]) - poprzez objęcie tej działki zakazem zmiany dotychczasowego przeznaczenia i zakazem budowy oraz działki nr [...] - poprzez objęcie...