Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 1767/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

fizyczną,, 3) aktualny odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu lub prawo wieczystego użytkowania oraz pozwolenie na budowę domu lub lokalu mieszkalnego...
stanowiącego odrębną nieruchomość,, 4) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego., Mając na względzie powyższe, Szef ABW zauważył...