Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SAB/Gl 9/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-20

, których konsekwencją jest niezgodność parametrów drogi z pozwoleniem na budowę i normami prawa budowlanego., Wobec zawartych w skardze zarzutów skarżący domagał...

I SA/Bk 194/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-07-06

inwestycyjne ma przygotowaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, zaś proponowane zmiany w obszarze inwestycji nie zostały należycie przygotowane...
z pozwoleniem na budowę, zaś proponowane zmiany w obszarze inwestycji nie zostały należycie przygotowane (w tym z uwagi na regulacje prawne, które należy mieć na względzie...

II GSK 231/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

. nie zatwierdził zaplanowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków, w związku z czym nie uzyskano również pozwolenia na budowę poszczególnych odcinków kanalizacji. Trwają prace...
pozwoleń na budowę poszczególnych odcinków kanalizacji. Według Sądu, wskazane okoliczności znacząco wpływają na stopień realizacji inwestycji i zasadnie organ ocenił...

I SA/Po 1053/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-25

, nie wykazała, jakie zasady zostały naruszone podczas wykonywania budżetu. Brak wymaganego pozwolenia na budowę, zwłoka w opracowaniu dokumentacji projektowo - technicznej...
radnych otrzymania kosztorysów nie było uwzględnione. Nie mając środków na położenie nawierzchni bitumicznej, nie można było uzyskać pozwolenia na budowę kanalizacji...

I SA/Ke 593/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-31

Zespołu Szkół w S. W. została zakończona i rozliczona w 2004 r. Na budowę hali opracowano nową kompletną dokumentację budowlano architektoniczną oraz wydano odrębne pozwolenie...
lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby., 2. Nie ujęcie w planie wydatków budżetowych zadania polegającego na budowie hali sportowej przy zespole...

I SA/Ke 554/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-30

nie zatwierdził zaplanowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków, w związku z czym nie uzyskano również pozwolenia na budowę poszczególnych odcinków kanalizacji. Trwają prace...
inwestycyjnych, w szczególności budowy dróg gminnych (wykonanie w wysokości 3,35%), odwodnienia miejscowości Cedzyna (wykonanie w wysokości 0%), budowy oczyszczalni ścieków...

III SA/Gl 1669/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

Powiatu, na których będą wykonywane roboty drogowe określone w uchwale Rady o pomocy rzeczowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania...
do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania tych prac., W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia przez RIO zaskarżoną uchwałą art. 10 ust. 2 ustawy...

II GSK 1239/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

nakładów i robót inwestycyjnych na drodze powiatowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem procedury przetargowej i nadzorem nad wykonaniem tych robót...
wykonywać zadania z zakresu zadań własnych powiatu w postaci nakładów i robót inwestycyjnych na drodze powiatowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem...

II GSK 1237/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

powiatowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem procedury przetargowej i nadzorem nad wykonaniem tych robót możliwe jest w ramach udzielanej przez gminę...
w postaci nakładów i robót inwestycyjnych na drodze powiatowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeprowadzeniem procedury przetargowej i nadzorczej nad wykonaniem...

III SA/Gl 1668/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-03

nieruchomościami Powiatu, na których będą wykonywane roboty drogowe określone w uchwale Rady o pomocy rzeczowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania...
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania tych prac., W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia przez RIO zaskarżoną uchwałą art. 10 ust. 2 ustawy...
1   Następne >   3