Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II SA/Wa 1076/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

- pozwoleniami na budowę - kilkadziesiąt projektów budowalnych w branży drogowej, sporządzonych przez W. Z., W odpowiedzi na skargę [...] Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa...
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych. W ramach nadanych uprawnień W. Z. jest upoważniony do:, 1...