Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 2317/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

budowlanej poprzestać na zgłoszeniu wykonywania robót budowlanych mimo, że zakres prac opisany w projekcie uzasadniał konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Tj. o czyn...
zaakceptowały dla przeprowadzenia inwestycji formę nie wymagającą uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Projekt zakładał bardzo poważne zmiany wnętrza lokalu, zakres...

VII SA/Wa 1118/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

przy tworzeniu dokumentacji potrzebnej do wydania pozwolenia na budowę zakładu kosmetyków, artykułów toaletowych oraz środków myjących i czyszczących dla firmy 'D.' S.A....
przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącej pozwolenia na budowie budynku zakładu przetwórstwa mięsa na nieruchomości nr [...] obręb R. gmina S...

VII SA/Wa 2074/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

', lecz wykonania dokumentacji budowlanej i architektonicznej w sposób kompleksowy, który miała wieńczyć decyzja o pozwoleniu na budowę. Wskazano, iż Inwestorzy zlecając...
zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego., Ustawodawca początek 6...

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

. projekt., Projekt ten ostatecznie został zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] stycznia 2007 r. Budynki zostały...
architektoniczno-budowlany w związku z naruszeniem przepisu art. 33 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo budowlane. W świetle tego przepisu do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć...

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego...
ustawą terminem przedawnienia, to jest upływem 3 lat od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu...