Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II OSK 422/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

oraz skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia, co pozwoli mu na uzyskanie stosownego dokumentu, stwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty. W odwołaniu J. F. wskazał...
, że przepis ten ma inną budowę i można jedynie domniemywać że chodzi o art.4 ust. 2 pkt 2 pow. ustawy stanowiący iż prawo wykonywania zawodu farmaceuty, z uwzględnieniem art. 2b...