Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 3963/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

: [...], [...], [...] oraz [...]. Prezes UTK ustalił także, że Spółka dokonuje budowy i utrzymania posiadanej części infrastruktury, prowadzi ruch pociągów na liniach kolejowych oraz zarządza...
, których przedmiotem była naprawa węglarek budowy normalnej. Izba Odwoławcza wydając ww. uchwałę nie zajmowała się więc badaniem posiadanego przez A. majątku na podstawie...