Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 749/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

decyzji w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lotniska lub też pozwolenia na budowę obiektów, których dotyczy...
[...] ([...]), polegających na budowie nowej drogi startowej oraz wyznaczeniu nowych powierzchni ograniczeń wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu wraz...

VI SA/Wa 270/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-11

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym taka zmiana zagospodarowania terenu co prawda nie wymaga pozwolenia na budowę lecz wymaga decyzji o warunkach...
jedynie w przypadku założenia lądowiska wiążącego się z potrzebą inwestycji infrastrukturalnej wymagającej pozwolenia na budowę (np. budowa drogi startowej o nawierzchni...

VII SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-10

dokumentacji budowy bazy Cargo z płytą postojową statków powietrznych w [...] [...] wraz z pozwoleniem na budowę' z [...] lutego 2011 r. oraz [...] listopada 2011 r...
do 'Opracowania dokumentacji budowy bazy Cargo z płytą postojową statków powietrznych w [...] wraz z pozwoleniem na budowę' z [...] lutego 2011 r. oraz [...] listopada 2011 r...

I OSK 1390/09 - Wyrok NSA z 2010-08-18

, że w myśl art. 59 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, taka zmiana zagospodarowania terenu, co prawda nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz wymaga...
wiążącego się z potrzebą inwestycji infrastrukturalnej wymagającej pozwolenia na budowę (np. budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej, płyty postojowej...

VII SA/Wa 2113/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-05

ust. 4 powyższej dyrektywy głównie w postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę; mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie argumentuje, że postępowanie zmierzające...

VII SA/Wa 1000/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

, na której się one znajdują z wyjątkiem sytuacji gdy obiekt stał się przeszkodą w wynik budowy lub rozbudowy lotniska' to 'nie ma żadnych przeszkód, by analogicznie traktować...
przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoliłoby na prawidłowe ustalenie stanu faktycznego sprawy, tj. wieku drzew. W trakcie postępowania administracyjnego trwającego...

VII SA/Wa 1002/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

stał się przeszkodą w wynik budowy lub rozbudowy lotniska' to 'nie ma żadnych przeszkód, by analogicznie traktować obciążenie kosztami w przypadku usuwania przeszkód...
administracyjnego, wynikają dalsze naruszenia przepisów postępowania., PULC zaniechał przeprowadzenia postępowania dowodowego, które pozwoliłoby na prawidłowe ustalenie stanu...

I OSK 1210/18 - Wyrok NSA z 2019-12-04

w tym koszty administracyjne, koszty infrastruktury w tym koszt amortyzacji oraz środków trwałych w budowie, koszty finansowe kapitału obcego, ewentualnie koszty kapitału własnego...
partnerów biznesowych [..], co bezsprzecznie stanowi wartość gospodarczą i handlową, a ujawnienie tych informacji pozwoliłoby podmiotom konkurencyjnym zapoznać...

II SA/Wa 403/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

(w tym koszty administracyjne), koszty infrastruktury (w tym koszty amortyzacji oraz środków trwałych w budowie), koszty finansowe kapitału obcego, ewentualnie koszty kapitału...
konsultacyjnych, stanowi listę partnerów biznesowych PPPL, co bezsprzecznie stanowi wartość gospodarczą i handlową, a ujawnienie tych informacji pozwoliłoby podmiotom...