Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 2903/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-07

, co zdjęło z niego pierwotny wydźwięk ideowy, nadany mu przez inicjatorów jego budowy., Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydent [...] stwierdził, że skoro pomnik nie posiada na bryle...
światowej. Potwierdza to dokumentacja archiwalna związana z budową pomnika, dostępna w Archiwum Państwowym w [...] ([...]). Zgodnie z opisem technicznym pomnika...

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

inwestycji w [...] w latach 1952-1954, w tym dzienniki budowy wraz z informacją o osobach pełniących nadzór budowlany;, d) zwrócenie się do Sądu Okręgowego w Rzeszowie...
, w tym dzienniki budowy wraz z informacją o osobach pełniących nadzór budowlany;, d) zwrócenie się do Sadu Okręgowego w Rzeszowie oraz do konserwatora Zabytków czy posiada...

III OSK 1219/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

na konkretnych budowach w R., a w sytuacji gdy nie zostały odnalezione jakiekolwiek dokumenty spełniające kryterium 'wytworzenia' przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w ramach...
sprawy we wszelkich jej aspektach, bowiem dopiero podjęcie przez organ zawnioskowanych we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czynności pozwoliłoby prawidłowo ustalić...