Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 2127/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

oraz nieuszkodzenie drutu plombowniczego zabezpieczającego połączenie czujnika ruchu ze skrzynią przekładniową pojazdu, pozwoliło wykluczyć wprowadzenie przeróbek...
tachograf cyfrowy. Zakres ingerencji w budowę tachografu cyfrowego wykryty w toku kontroli pojazdu przeprowadzonej przez [...]WITD, w powiązaniu z faktem nienaruszenia cech...

VI SA/Wa 1734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

sprawdzania tachografu przez Stronę, a Strona, podczas ostatniego sprawdzania tachografu nie wykryła nieprawidłowości budowy i pracy tachografu cyfrowego, do czego...
warsztat tachografów jest zatem zadbać, aby posiadać odpowiednie zaplecze techniczne oraz kadrowe, które pozwoli mu na właściwe funkcjonowanie w branży oraz wypełnienie...

VI SA/Wa 502/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

analizy informacji technicznych, ponownej weryfikacji zgodności z budową i sposobem działania przyrządu, a także testów praktycznych. Czas badań podstawowych przedmiotowego...
pojazdów, nie pozwoliły ocenić poprawności działania przyrządu w ramach wszystkich wymaganych konfiguracji usytuowań pojazdów, jakie mogą wystąpić w trakcie późniejszego...

VI SA/Wa 1333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-14

, która przeszła z wynikiem pozytywnym badania bezpieczeństwa, tj. w wersji o numerze E-AF09-EN 01.01 02.01.02 i sumie kontrolnej 4F14, pozwoliłoby na jednoznaczne wyjaśnienie...
wykorzystanych w budowie miernika, a te nie uległy zmianie. Fakt ten umożliwiał uznanie uzyskanych wyników badań odporności na oddziaływanie pola elektromagnetycznego pomimo zmian...