Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 3055/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-28

z dziennika budowy Nr 367/15 wydanego dnia 10 grudnia 2015 r., wynika, że pozwolenie na budowę budynku gospodarczego z komorami, sortownię owoców i warzyw wraz z niezbędną...
;, - budowy przechowalni warzyw z 13 komorami chłodniczymi oraz sortowni warzyw i owoców;, - wyposażenia nowo wybudowanej przechowalni warzyw w niezbędne urządzenia techniczne...

IV SA/Wa 12/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-29

. oraz decyzją stanowiącą pozwolenie na budowę obory., Dalej organ powołał się na treść art. 32 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o organizacji rynku mleka i przetworów...
strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w gospodarstwie skarżącego; decyzję z dnia [...] sierpnia 2004r. stanowiącą pozwolenie na przebudowę istniejącego budynku...

II OSK 889/06 - Wyrok NSA z 2006-10-27

inwentarskiego i dobudowanie części gospodarczo - magazynowej w roku kwotowym 2004/2005 udokumentowane decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 28 sierpnia 2004 r...
pozwolenie na przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego., Organ dokonał oceny powyższych dokumentów i zdaniem Sądu na ich podstawie poczynił prawidłowe ustalenia...