Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SAB/Gl 22/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-30

również z 2014 i 2015 r,, pismem z [...]r. Organ wystąpił do Starostwa Powiatowego w C. o przekazanie potwierdzenia zmiany inwestora inwestycji oraz pozwoleń na budowę: decyzji...
z uzyskaniem kopii dziennika budowy Nr [...] (tom II) wydanego [...] r. dot. budowy lub rozbudowy zagrody dla inwestora G i G Finanse Budownictwo, który zawiera wpisy...

I SAB/Łd 30/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-21

. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego., Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł-Ś, mając na względzie wyniki kontroli podatkowej, postanowieniem z [...] stycznia...
z faktem wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego mieszkalnego jednorodzinnego i zmianą jego przeznaczenia na cele użytkowe, zgłoszono zmianę kategorii budynku...

I SAB/Łd 29/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-21

. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego., Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł-Ś, mając na względzie wyniki kontroli podatkowej, postanowieniem z [...] 2013 r...
decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego mieszkalnego jednorodzinnego i zmianą jego przeznaczenia na cele użytkowe, zgłoszono zmianę kategorii budynku...

I SA/Wr 1573/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-19

działalności przekazali p. J. S. Nie zabiegali o zlecenia, nie prowadzili negocjacji z kontrahentami, nie przejmowali materiałów powierzonych i placów budów od podmiotów...
przez firmę 'A' Zakładowi 'B' P. G., jak zostały wycenione, kto był ich inwestorem, kto generalnym wykonawca, jak następowało przekazywanie placu budów...

I SAB/Sz 13/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

szalunkowego z 6 lipca 2012 r., sporządzony po rozliczeniu budowy szkoły podstawowej i sali sportowej w M., W ramach czynności sprawdzających rozliczenie podatku od towarów i usług...
po upływie roku od dnia złożenia deklaracji, co pozwoliłoby Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie zakończyć czynności weryfikacyjne - nawet pomimo występowania...

III SA/Wa 427/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-30

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w zakresie budowy domów jednorodzinnych. Prowadzona działalność jest uzależniona od warunków klimatycznych. Skarżąca w pierwszym...
nie ma bowiem żadnych informacji, które pozwoliły na sprawdzenie informacji podanych przez NUS. Niemożliwe było więc stwierdzenie nieważności ww. czynności wykreślenia Skarżącej...

I SAB/Kr 6/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

handlowo usługowy w B. posiadający powierzchnię zabudowy 931m2. którego budowa została ukończona w 1960 r. Umowa sprzedaży z dnia 14.11.2014 r. została poprzedzona...
Skarbowego o udzielenie dodatkowych informacji, które pozwolą jednoznacznie ustalić, czy zasadnie dostawa przedmiotowej nieruchomości została opodatkowana podatkiem od towarów...

I SAB/Op 4/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-18

jest niezbędnym elementem budowy zaufania obywateli do organów państwa. W przedmiotowej sprawie od chwili wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia wniesienia skargi...
oraz przewoźników. To dopiero pozwoli na przeanalizowanie wszystkich występujących w łańcuchu dostaw transakcji i może pozwolić na ustalenie źródła pochodzenia towaru...

I SA/Go 680/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-29

, z udziałem tzw. znikającego podatnika. W ramach toczących się postępowań kontynuowane są czynności kontrolne, które pozwolą na odtworzenie pełnych łańcuchów transakcji...
TS w zakresie zwrotu VAT., Podkreślił, że załatwianie sprawy bez zbędnej zwłoki jest niezbędnym elementem budowy zaufania obywateli do organów państwa., W przedmiotowej...

I SAB/Kr 13/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-18

przez podatnika środków finansowych na zakup nieruchomości w miejscowości Roczyny oraz budowę budynku mieszkalnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego otrzymał decyzję organu...
rozwiązań proceduralnych, usuwających przeszkody w wydaniu decyzji kończącej postępowanie lub stosowanie innych rozwiązań przewidzianych prawem, które pozwolą ująć...
1   Następne >   2