Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 4/13 - Wyrok NSA z 2014-08-05

projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę inwestycji - droga ekspresowa S2 od węzła [...] do węzła [...]. Pismem z [...] stycznia 2011 r. Generalny Dyrektor...
, a taką jest nieruchomość K. i W. Z. W decyzjach wyjaśniono też, że z projektu budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę wynikało, że na działkach...

IV SA/Wa 2638/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

., poz. 270 ze zm.). Minister podkreślił, że do rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji wymagane jest uzyskanie przez inwestora stosownego pozwolenia na budowę...
po zbadaniu przez właściwy organ prawidłowości przedłożonego projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę. Wszystkie działania, które wskazuje skarżąca wnosząc...

VII SA/Wa 1035/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-24

i art. 28 kpa w związku z art. 35 ust. 4 prawa budowlanego poprzez niedopuszczenie skarżących jako strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę,, 4. Art. 126...
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę., Zgodnie z art. 35 ust. 1 specustawy, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu...

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

Skarga K. G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić sprzeciw.

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Wniosek Stowarzyszenia [...] o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. ŁL. - w imieniu którego działa następca prawny Miasto [...], K. K., P. K., W. K., M. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek R. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. L. - w imieniu którego działa następca prawny Miasto [...], K. K., P. K., W. K., M. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek Stowarzyszenia [...] w B. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. L. - w imieniu którego działa następca prawny Miasto [...], K. K., P. K., W. K., M. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Wniosek Fundacji [...] o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. L. - w imieniu którego działa następca prawny Miasto [...], K. K., P. K., W. K., M. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi J. M. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października 2013 r., znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić skargę

VII SA/Wa 377/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-13

Zażalenie M. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w spawie ze skargi U. S., J. S., S. K., A. J., A. K., K. G., B. S., J. Ł. - w imieniu którego działa następca prawny Miasto [...], K. K., P. K., W. K., M. L. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2012 r. znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p o s t a n a w i a: odrzucić zażalenie.
1   Następne >   +2   +5   +10   53