Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 1473/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

zmianie, a w roku 2013 wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę domu mieszkalnego i włączenie do użytkowania drugiej kondygnacji., W wyniku...
pozwoleń na budowę z 2000 r.,, - funkcjonariusz złożył oświadczenie, że wszystkie roboty budowlane wykonano w pełnym zakresie na podstawie ww. pozwoleń na budowę., Określona...

IV SA/Wa 2457/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-09

nie sprzeciwiają się również względy polityki społecznej i zdrowia społecznego;, 5. spółka uzyskała już decyzję Starosty T. z [...] lipca 2011 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę...
przestrzennego nie stanowią nieruchomości rolnych ani leśnych bo inne jest ich przeznaczenie w planie. Zgodnie z nim działki te są przeznaczone pod budową elektrowni wraz...