Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

V SA/Wa 1323/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-06

uchwałą Rady Miejskiej z dnia [...] października 2005 r., stanowiący podstawę wydania decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2006 r. o pozwoleniu na budowę obiektu...
zagospodarowania przestrzennego dla Góry P. w K., na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji. Budowa toru okazała się zatem niemożliwa, a Gmina zwróciła...

II GSK 157/18 - Wyrok NSA z 2018-04-04

[...] września 2006 r. o pozwoleniu na budowę obiektu będącego przedmiotem dofinansowania, został unieważniony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
toru jest legalny. Wydatkowanie środków nastąpiło w oparciu o prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, która z kolei miała oparcie w planie zagospodarowania...

VI SA/Wa 1289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno...
dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego iub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem...

V SA/Wa 3369/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

przez Starostę [...] decyzji nr [...] z dnia 12.09.2006 r. o pozwoleniu na budowę sztucznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego, będącego przedmiotem dofinansowania...
wykonawczy (1.546.350,00 zł), przebudowę mostu nad potokiem P. (377.923,00 zł) oraz budowę drogi pożarowej IM-O na szczyt [...] (1.522.077,00 zł)., Podstawę dla wydania...

II GSK 2727/15 - Wyrok NSA z 2017-05-16

., stanowiący podstawę wydania decyzji Starosty [...] z dnia 12 września 2006r. o pozwoleniu na budowę obiektu będącego przedmiotem dofinansowania, został unieważniony...
) oraz budowę drogi pożarowej [...] (1.522.077,00 zł). Jednakże plan zagospodarowania przestrzennego dla [...], przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 października 2005r...

VI SA/Wa 721/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-09

hotelarskich wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym...
zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania...

VI SA/Wa 1898/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy dokumentuje się w zakresie wymagań:, 1) budowlanych:, a) decyzją o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu...
o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów...

V SA/Wa 1046/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

wszechstronnego zebrania i rozpatrzenia dowodów, w szczególności zaś okoliczności udzielenia skarżącej dotacji - dofinansowania budowy obiektu sportowego w ramach programu...
, czy istniały przesłanki do uczynienia tego, co w efekcie pozwoliłoby na uwzględnienie wniosku skarżącej o odstąpienie od żądania zwrotu niewykorzystanej części dotacji...