Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 3260/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

i warunki realizacji inwestycji (modernizacji [...]), zatwierdzająca plan realizacyjny i udzielająca pozwolenia na budowę, na którą powołuje się decyzja wywłaszczeniowa...
jak i udzieleniu pozwolenia na budowę, co zdaniem skarżącej przesądza o jej nieważności, a tym samym o nieważności ww. decyzji wywłaszczeniowej Naczelnika Miasta i Gminy...

I OSK 557/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

, poz. 2109 ze zm.) dalej zwanego 'rozporządzeniem'. Podkreślono, że nie można uznać wykonanych na nieruchomości prac budowlanych ani pozwolenia na budowę za części...
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez skarżącą spółkę, który uwzględniał istniejące w dacie wywłaszczenia pozwolenie na budowę;, - pominięciu...

II OZ 1218/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

pozwolenia na budowę., NSA podziela powyższy pogląd. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego czy też decyzja o warunkach zabudowy wydawane w oparciu o przepisy ustawy...
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, które to jest podstawą do rozpoczęcia robót budowlanych., Podobnie należy potraktować decyzję o ustaleniu lokalizacji...

II OSK 1828/16 - Wyrok NSA z 2016-11-03

., Odnosząc się do zarzutów skarżącego stowarzyszenia organ podkreślił, iż możliwości działania organu architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie na budowę...
inwestycji na środowisko, ani też ich zastępować, bo w takim przypadku niecelowe byłoby współdziałanie organów w ramach swoich kompetencji. Organ wydający pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 1841/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

. 1 oraz art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wynika z powyższego, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie ma charakteru...
na własność Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w zależności od tego, kto jest inicjatorem budowy drogi), jak również stanowi faktyczne pozwolenie...

II OSK 2514/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

technicznych obiektu jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonych tą decyzją warunków pozwolenia na budowę (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Postępowanie...
, którego przedmiotem jest zmiana decyzji na podstawie art. 36a ustawy - Prawo budowlane, jest prowadzone analogicznie do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę na zasadach...

VII SA/Wa 124/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

, organ podkreślił, iż możliwości działania organu architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie na budowę (za które w niniejszej sprawie uznać trzeba zezwolenie...
, bo w takim przypadku niecelowe byłoby współdziałanie organów w ramach swoich kompetencji. Organ wydający pozwolenie na budowę bada więc, czy inwestor spełnił wszystkie wymagania...

II OSK 2513/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

akustycznych jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonych tą decyzją warunków pozwolenia na budowę (tu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Postępowanie...
, którego przedmiotem jest zmiana decyzji na podstawie art. 36a ustawy - Prawo budowlane, jest prowadzone analogicznie do postępowania o wydanie pozwolenia na budowę na zasadach...

II OSK 3308/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

działania organu architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie na budowę (za które w niniejszej sprawie uznać trzeba zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w zakresie...
współdziałanie organów w ramach swoich kompetencji. Organ wydający pozwolenie na budowę bada więc, czy inwestor spełnił wszystkie wymagania przewidziane w postanowieniu...

I OSK 2303/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

pozwolenia na budowę. Z decyzji wynika również, że miejsce inwestycji jest zgodne z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy [...], zatwierdzonym...
inwestycji (modernizacji kina '[...]'), zatwierdzająca plan realizacyjny i udzielająca pozwolenia na budowę. Z decyzji z dnia [...] sierpnia 1978 r. wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100