Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

VIII SA/Wa 608/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

odszkodowania jest stanowczo za niska, działka była zagospodarowana, gdyż posadowiono na niej reklamę, na której budowę wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto fakt...
. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę;, 7. art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r...

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

w Bydgoszczy z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę willi, załączając do pisma projekt budowlany. W dniu 24 listopada 1937 r. zostało wydane zezwolenie budowlane na budowę...
inwestycyjny, dotyczący budowy willi w Bydgoszczy przy ul. [...], od pozwolenia na budowę do odbioru budynku w stanie ukończonym, był prowadzony przez fabrykę 'P...

I OSK 2771/15 - Wyrok NSA z 2017-07-31

nacjonalizacyjne było poprzedzone przeprowadzeniem takiego postępowania dowodowego, które - dzisiaj - pozwoliłoby w sposób nie budzący wątpliwości na ustalenie liczby osób...
.) traktuje się bowiem jako zastępczą, w szczególności na czas dalej idących remontów, sprowadzających się niekiedy do budowy od podstaw, wanny większej. Skarżący nie zgodził...

I OSK 1869/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

zabudowania gospodarcze, administracyjne i składy, gdyż układ przedsiębiorstwa przy jego budowie prawdopodobnie był tak projektowany, że będzie to stanowić jedno...

I OSK 464/17 - Wyrok NSA z 2019-02-06

oraz art. 183 § 1 p.p.s.a. obowiązek odniesienia się do wszystkich zarzutów przytoczonych w podstawach kasacyjnych., Ogólnie rzecz ujmując lektura skargi kasacyjnej pozwoliła...
zakładu budowy wagonów z [...]. Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że nieruchomość ta stanowiła własność przedsiębiorstwa, a nacjonalizacja obejmowała cały majątek...