Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

oraz wskazała na - jej zdaniem - opieszałość organów administracji w uzyskaniu pozwolenia na budowę, która miała wpływ na rozpoczęcie realizacji inwestycji przed uzyskaniem...
. Organ zauważył jednocześnie, że przepisy regulujące proces budowlany, obligowały wnioskodawcę do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo...

VII SA/Wa 1299/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

nie było związane z sytuacją nadzwyczajną. Zauważył, że przepisy regulujące proces budowlany obligowały stronę do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo...
inwestycyjnego., Wynika z niego, że Starosta [...] w dniu [...] lipca 2009 r. wydał decyzję znak: [...] o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce...

VII SA/Wa 810/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-09

wskazuje, iż nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 p.b., wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków...
, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów...

VII SA/Wa 1442/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

zgodnego z obowiązującym prawem bez konieczności orzekania nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę. Opłata legalizacyjna...
bowiem wnioskodawczynię do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo w powyższym zakresie musiała ona liczyć się z ryzykiem poniesienia określonych konsekwencji prawnych...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

być bowiem duży w sytuacji, gdy sama strona wskazuje na niewielki zakres prac wykonanych bez pozwolenia na budowę., W ocenie Ministra akta postępowania administracyjnego...
regulujące proces budowlany obligowały stronę do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo w powyższym zakresie wnioskodawcy musieli liczyć...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

nadzwyczajną. Przepisy regulujące proces budowlany obligowały stronę do wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Naruszając prawo w powyższym zakresie wnioskodawca...
finansowa nie pozwala mu na uiszczenie kwoty 375 000 zł, natomiast od 2019 r. próbuje uzyskać pozwolenia na budowę budynku konferencyjnego z zapleczem noclegowym...

VII SA/Wa 586/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. ustalił J. W.opłatę legalizacyjną w wysokości 50.000 zł z tytułu realizacji bez wymaganego pozwolenia na budowę rozbudowy budynku...
wniósł o rozważenie przez Sąd, czy za dobudowanie w latach 2000-2005 do domu mieszkalnego tzw. ganku, o pow. 30 m2, na który nie było wymagane pozwolenie na budowę...

VII SA/Wa 1521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-02

bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę., Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej jest ostateczne., II...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

za samowolę dotyczącą obiektów objętych pozwoleniem na budowę, można stosować przepisy działu III Ordynacji podatkowej, regulujące problematykę zobowiązań podatkowych. Wskazany...

VII SA/Wa 2216/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

zaległości podatkowych. Akta sprawy natomiast wskazują, że opłata legalizacyjna nie była związana z taką sytuacją, ponieważ pp. K. nie wystąpili o pozwolenie na budowę...
. Kwota 50 tys. zł jest zbyt restrykcyjna i wysoka za wykonanie tylko fundamentów. Wskazali też na epidemię w Polsce, mogącą spowodować brak środków do życia i dalszej budowy...
1   Następne >   2