Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 213/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-14

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę., Decyzją z '[...]'r. Kolegium utrzymało w mocy własną zaskarżoną decyzję., Kolegium stwierdziło, że wprawdzie tabela...
., nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń...

II SA/Ol 1/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

wyrobów budowlanych., W aktach sprawy nie ma jakichkolwiek dokumentów, w tym np. pozwolenia na budowę drogi obejmującego budowę przedmiotowego zjazdu lub pozwolenia...
na budowę zjazdu, umowy dotyczącej robót budowlanych w powyższym zakresie czy protokołu odbioru tych robót, z których wynikałoby, jakie parametry techniczne i eksploatacyjne...

I SA/Wa 1717/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

komunalizacyjnej Gmina uzyskała pozwolenie na budowę boiska, które zostało wybudowane i oddane do użytku. Następnie Starosta wydał pozwolenie na budowę przedszkola...
, które również zostało wybudowane i oddane do użytku. W dacie wydawania pozwoleń przez Starostwo oraz rozpoczęcia budowy obu obiektów obowiązywało zabezpieczenie wniosku W.P....

I SA/Wa 1718/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

komunalizacyjnej Gmina uzyskała pozwolenie na budowę boiska, które zostało wybudowane i oddane do użytku. Następnie Starosta wydał pozwolenie na budowę przedszkola...
, które również zostało wybudowane i oddane do użytku. W dacie wydawania pozwoleń przez Starostwo oraz rozpoczęcia budowy obu obiektów obowiązywało zabezpieczenie wniosku W.P. (ojca skarżącego...

II SA/Ol 219/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-14

on wraz z pismem z 23 maja 2014 r. Pozwolenia na budowę wydawane są w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w '[...]'. Gmina nie prowadzi rejestru wpisów...

II SA/Ol 613/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-11-09

II SA/Ol 709/19, którym uchylono pozwolenie na budowę. W obecnej sytuacji zaś, w ocenie skarżącej, istnieje sprzeczność między tym wyrokiem a wyrokiem objętym skargą...

VII SA/Wa 2818/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-25

są przeprowadzone pod budynkiem objętym rozbiórką. Wnioskodawca poruszył także kwestie dotyczące procesu uzyskiwania przez jego sąsiadów A. i B. Ł. pozwolenia na budowę...
. W. spornego obiektu jest przyczyną przedłużającego się procesu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ich budynku mieszkalno-usługowego...

I SA/Wa 1142/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

wymaga prawidłowy osąd uczestnika postępowania, że przedstawione przez Parafię dokumenty w postaci pozwolenia na budowę oraz książki obiektu przeczą wręcz tezie...
z dnia [...] maja 1980 r. , pozwolenie na roboty budowlane z dnia [...] września 1981 r. , skrócony program do założeń projektowych z dnia [...] czerwca 1980 r. pozytywną...

I SA/Wa 3323/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

Państwa (k. 189 akt administracyjnych). W dniu [...] maja 1959r. Instytut [...] w [...] uzyskał pozwolenie na budowę budynku laboratorium oraz wykonanie instalacji...
wyraziło zgodę na lokalizację szczegółową - budowę Zakładu [...] dla Instytutu [...] w [...], na terenie położonym w [...], przy ulicy [...], stanowiącym własność Skarbu...

I SA/Wa 3322/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

[...], stanowiącym własność Skarbu Państwa (k. 189 akt administracyjnych). W dniu [...] maja 1959r. Instytut [...] w [...] przy ulicy [...] uzyskał pozwolenie na budowę budynku...
Gospodarczego wyraziło zgodę na lokalizację szczegółową - budowę Zakładu Badawczego [...] dla Instytutu [...] w [...], na terenie położonym w [...], przy ulicy...
1   Następne >   3